Jdi na obsah Jdi na menu
 


CYRILL BABIČKA

15. VI. 1921

Paměti mého prastaříčka

Cyrilla Babičky

(zkrácená verse)

Čím jsem byl starší, tím víc dražší stával se dům a kraj, kde jsem se narodil a prožil první mládí, tím více vzpomínal jsem na rodiče, sourozence a všrchny příbuzné. Tak vznikla touha poznati, jak dalece lze, všecky předky.

Jsouť paměti rodinné v mnohé příčině zajímavé a poučné a to nejen pro potomky, nýbrž i pro celý kraj a národ. Z této příčiny umínil jsem si sebrati paměti o svých předcích a založiti kroniku, do níž se má zapisovat posloupnost rodu, zvláštní tělesné a duševní jeho znaky, podstatné a vlivné děje na rozvoj neb zánik rodu.

Posloupnost od tohoto Josefa Babičky je tato:

Josef Babička, pololáník v Blatci č. 11 měl tři syny a jednu dceru:

Vendelína, Antonína, Jana a Verunu

Vendelín dostal grunt v Tovačově

Antonín v Bedihošti a se ženou svobodné pozemky

Jan rodný grunt v Blatci čís. 11

dcera Veruna se provdala za sedláka Jindráka v Klopotovicích

Byl tedy prastaříček pečlivý o své děti, když všem opatřil dobré grunty.

Prastaříčka Josefa Babičku jsem už osobně nepoznal, podle podání byl postavy vysoké, kostnanté, silné žil přísně dle hanácké tradice, novot, zejména v kroji, netrpěl, zemřel, jsa ve výměně na rodném gruntu č. 11 v Blatci.

Syn Jan hospodařil na rodném gruntěv Blatci a to velmi dobře, neboť všech svých 6 dětí usadil na velmi dobrých gruntech.

Byl dvakrát ženat, s první manželkou rozenou Vrtalovou z Blatce měl dva syny a dvě dcery a s druhou manželkou jednoho syna a jednu dceru. Děti jeho byly:

1. Tomáš, pololáník v Dubě, zemřel bez potomků

2. Matouš, sedlák na rodném gruntě v Blatci č. 11, zanechal osm dětí

3. Anna, provdaná Ciglová na gruntě v Charvátech

4. Veruna, provdaná Vystrčilová na gruntě v Čertoryjích

5. Ignác, ( z druhého manželství) dostal grunt ve Vrbátkách

6 Amalie, nejmladší, provdala se za J. Spurného, rolníka v Dubanech

 

Naše matička Antonína byla dcera Josefa Navrátila, pololáníka v Blatci, naroz. 14. února 1810 v Blatci a zemřela 26. března 1888 ve Veselí n/Mor., kde jsem yehdy učiteloval. Postavy byla prostřední, tváře pravid. kulaté, v těle plná, celá "kulaťučká", očí modrých, vlasy měla ruse-bledé, přebohaté. Měla dva starší bratry Jana a Josefa Navrátila, kteří však byli známí toliko pod jménem "Dvořáci", nebo "Dvorští", poněvadž drželi grunty povstalé rozdělením dřívějšího panského dvoru. Jako chlapec vídával jsem tam v "žerkovně" ještě nástroje, jimiž za roboty bývali "poddaní" mučeni.